BÝVAJME BEZPEČNE

Videá: 4
Občianske a spotrebiteľské združenie Bývajme Bezpečne je dobrovoľnou neziskovou organizáciou, ktorá : • informuje a vzdeláva širokú verejnosť v oblasti bezpečného bývania • vzbudzuje záujem verejnosti o dodržiavanie zásad bezpečného bývania • sprostredkuváva verejnosti informácie prostredníctvom médií (televízia, rádia, internet) • organizuje verejné akcie a prostredníctvom tlačových brožúr a letákov informuje o problematike bezpečného bývania a zabezpečenia domácností • venuje sa všetkým skupinám (deti, mládež, dospelí, seniori) • spolupracuje s odbornými partnermi, mediálnymi partnermi, verejnou správou, mimovládnymi organizáciami
No live events