Petra Balážová Galusová hosť mojimi očami

0:19:58
jún 21. 2022
zdielaj embed
Hospic, domov pre ľudí bez domova, Centrum pre deti a rodinu či chránená dielňa sú činnosti Diecéznej charity v Nitre o ktorých porozpráva Petra Balážová Galusová mojimi očami.
Hospic, domov pre ľudí bez domova, Centrum pre deti a rodinu či chránená dielňa sú činnosti Diecéznej charity v Nitre o ktorých porozpráva Petra Balážová Galusová mojimi očami.
Ukáž viac