Za vysoký tlak - pretlak

0:08:42
september 28. 2021
zdielaj embed
Vysoký krvný tlak stúpa ešte viac v stresových situáciách, ku ktorým patrí aj jazda na slovenských cestách. Počas Svetového dňa srdca 29. septembra 2021 Únia pre zdravšie srdce a Slovenská nadácia srdca v spolupráci s Policajným zborom SR, Slovenským Červeným krížom a Slovenskou kardiologickou spoločnosťou, spustili edukačnú kampaň „Ste v správnych číslach?“ Tak ako by mali vodiči vedieť, že povolená rýchlosť v obci je 50 km a na diaľnici 130 km, mali by poznať aj hodnoty svojho krvného tlaku a cholesterolu. A nielen vodiči, kardiovaskulárne ochorenia spôsobené vysokým krvným tlakom a cholesterolom sa týkajú všetkých. Je pravda, že postihujú skôr staršiu generáciu, nie je to však pravidlom. Stále vo väčšej miere postihujú už aj mladšiu generáciu. Skontrolovať krvný tlak a cholesterol si môžu dať ľudia počas preventívnej prehliadky u lekára, ktorá je hradená zdravotnými poisťovňami. A možno si tak môžu zachrániť aj svoj život. Kampaň má upozorniť na dodržiavanie rýchlosti na cestách a zároveň upriamiť pozornosť aj na dôležité čísla, ktoré súvisia so zdravím. Stále veľa ľudí tie svoje čísla totiž nepozná.
Optimálne hodnoty krvného tlaku u zdravého človeka sú 120/80 mmHg. Hodnoty nad 140/90 mmHg namerané v pokoji, znamenajú vysoký krvný tlak. Zároveň sú to aj prahové  Je to najdôležitejší orgán ľudského tela. Často ho však nesprávnou životosprávou  azanedbávaním zdravotnej starostlivosti vystavujeme veľkému riziku, v dôsledku čoho  zomrú ročne na choroby srdca vo svete milióny ľudí. „Ste v správnych číslach?“   hodnoty, kedy už je potrebné začať s liečbou hypertenzie. Pre väčšinu liečených pacientov je cieľový tlak krvi pod 130/80 mmHg. Ani u starších pacientov nad 65 rokov by nemal presiahnuť hodnoty 140/80 mmHg. Pri meraní tlaku je dôležité merať si aj srdcovú frekvenciu: optimálna je okolo 60 úderov za minútu. Za rizikovú sa u hypertonikov považuje srdcová frekvencia nad 80 úderov za minútu v pokoji, bez ohľadu na vek.
Rovnako ako tlak, tak aj cholesterol by sme nemali podceňovať a pravidelne si ho dať u svojho lekára zmerať. Zdravá hladina celkového cholesterolu by podľa najnovších poznatkov mala byť menej ako 5 mmol/l. ešte dôležitejšia je hladina tzv. zlého cholesterolu – LDL, ktorá by u zdravého človeka nemala byť vyššia ako 3 mmol/l.
Ste v správnych číslach?
Vysoký krvný tlak stúpa ešte viac v stresových situáciách, ku ktorým patrí aj jazda na slovenských cestách. Počas Svetového dňa srdca 29. septembra 2021 Únia pre zdravšie srdce a Slovenská nadácia srdca v spolupráci s Policajným zborom SR, Slovenským Červeným krížom a Slovenskou kardiologickou spoločnosťou, spustili edukačnú kampaň „Ste v správnych číslach?“ Tak ako by mali vodiči vedieť, že povolená rýchlosť v obci je 50 km a na diaľnici 130 km, mali by poznať aj hodnoty svojho krvného tlaku a cholesterolu. A nielen vodiči, kardiovaskulárne ochorenia spôsobené vysokým krvným tlakom a cholesterolom sa týkajú všetkých. Je pravda, že postihujú skôr staršiu generáciu, nie je to však pravidlom. Stále vo väčšej miere postihujú už aj mladšiu generáciu. Skontrolovať krvný tlak a cholesterol si môžu dať ľudia počas preventívnej prehliadky u lekára, ktorá je hradená zdravotnými poisťovňami. A možno si tak môžu zachrániť aj svoj život. Kampaň má upozorniť na dodržiavanie rýchlosti na cestách a zároveň upriamiť pozornosť aj na dôležité čísla, ktoré súvisia so zdravím. Stále veľa ľudí tie svoje čísla totiž nepozná.
Optimálne hodnoty krvného tlaku u zdravého človeka sú 120/80 mmHg. Hodnoty nad 140/90 mmHg namerané v pokoji, znamenajú vysoký krvný tlak. Zároveň sú to aj prahové  Je to najdôležitejší orgán ľudského tela. Často ho však nesprávnou životosprávou  azanedbávaním zdravotnej starostlivosti vystavujeme veľkému riziku, v dôsledku čoho  zomrú ročne na choroby srdca vo svete milióny ľudí. „Ste v správnych číslach?“   hodnoty, kedy už je potrebné začať s liečbou hypertenzie. Pre väčšinu liečených pacientov je cieľový tlak krvi pod 130/80 mmHg. Ani u starších pacientov nad 65 rokov by nemal presiahnuť hodnoty 140/80 mmHg. Pri meraní tlaku je dôležité merať si aj srdcovú frekvenciu: optimálna je okolo 60 úderov za minútu. Za rizikovú sa u hypertonikov považuje srdcová frekvencia nad 80 úderov za minútu v pokoji, bez ohľadu na vek.
Rovnako ako tlak, tak aj cholesterol by sme nemali podceňovať a pravidelne si ho dať u svojho lekára zmerať. Zdravá hladina celkového cholesterolu by podľa najnovších poznatkov mala byť menej ako 5 mmol/l. ešte dôležitejšia je hladina tzv. zlého cholesterolu – LDL, ktorá by u zdravého človeka nemala byť vyššia ako 3 mmol/l.
Ste v správnych číslach?
Ukáž viac

Podobné videa

appDay.tv Predčasniatko od appDay.tv 0:04:24
Predčasniatko
appDay.tv pred 6 rokmi